HR Tools & Extra's

Pensioen: Schema wijzigingen Wet toekomst pensioenen voor werknemers

Op 1 juli 2023 gaat (naar verwachting) de Wet toekomst pensioenen in. Pensioenen worden individueler en gaan meebewegen met de resultaten die de pensioenuitvoerder boekt. Er blijft een vorm van solidariteit tussen pensioendeelnemers, maar zij krijgen wel hun eigen individuele pensioenpot.

In 2019, hebben het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen met elkaar afgesproken. Enkele belangrijke afspraken van het Pensioenakkoord zijn al eerder ingevoerd, zoals het vertragen van de verhoging van de AOW-leeftijd en de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan bij zwaar werk.

Nog enkele jaren voor invoering nieuw stelsel
De bedoeling van het pensioenakkoord was om het pensioenstelsel transparanter, evenwichtiger en eenvoudiger te maken. De nieuwe pensioenwet vertaalt de afspraken naar een stelsel dat beter aansluit bij de huidige arbeidsmarkt. Het behoudt de sterkste elementen uit het oude pensioenstelsel en biedt de mogelijkheid om pensioenen eerder te verhogen dan nu het geval is. Daarvoor worden bestaande pensioenaanspraken en pensioenrechten ingebracht in het nieuwe pensioenstelsel. Door dit ‘invaren’, komt eerder opgebouwd pensioen samen in één regeling met het pensioen dat de werknemer nog zal opbouwen.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.