Personeelsnet.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

HR-Tools & Extra's

Praktische HRM-informatie voor managers en P&O-ers

Ontwikkeling van managers systematisch aanpakken

Beleidsplan

In een organisatie zijn medewerkers het belangrijkste kapitaal. Managers moeten het beste uit dat kapitaal zien te halen. Daarvoor sturen zij medewerkers op de inhoud van het werk aan, maar hebben zij daarnaast ook specifieke managementvaardigheden nodig. Ook managers moeten dus specifieke competenties in huis hebben. Om tijdig in de benodigde competenties te voorzien, voeren organisaties een Management Development-beleid. Dit beleid moet op het juiste moment voldoende managers opleveren met de gewenste competenties.

1. Management Development

Management Development kan gezien worden als een bijzondere vorm van competentiemanagement. Ook hier moeten de wensen van de organisatie en de kennis, houding en vaardigheden van individuele managers op elkaar worden aangesloten.
Management Development bestaat in grote lijnen uit vier onderdelen:

Het traditionele MD-beleid gaat veelal uit van medewerkers en managers die zich over een lengte van jaren binnen een organisatie willen ontwikkelen. De werkelijkheid is tegenwoordig vaak dat (potentiële) managers maar enkele jaren aan een organisatie verbonden zijn. Bovendien veranderen taken en verantwoordelijkheden sneller, waardoor het vormen van managers via uitgestippelde loopbaanpaden niet altijd meer even zinvol is. Ook de grotere verantwoordelijkheden die medewerkers eisen, maken dat de grens tussen medewerker en manager vervaagt. Verder werken bedrijven meer dan voorheen samen in verschillende allianties.

Gehele artikel lezen?

Neem nu een abonnement voor € 198,- per jaar

> Kijk hier wat er allemaal in HR Tools & Extra's zit

Wat vindt u hier nog meer:

HR Tools & Extra's klaar voor 2017

Vakkennis

HR Tools & Extra’s van Personeelsnet is eind 2016 bijgewerkt en aangepast aan de nieuwe regels van 2017. Hier ziet u wat er nieuw is.

Model personeelshandboek 2017

Model

Stel zelf het handboek personeel van uw organisatie samen met dit kant en klare model. De inhoud van het handboek personeel kunt u hier downloaden en aanpassen aan de wensen van uw organisatie.


P&O-jaarkalender 2017

Model

Maak plannen voor de HR-afdeling met deze handige P&O-jaarkalender. De jaarkalender geeft belangrijke wijzigingen in de regelgeving weer, en kan als basis dienen voor uw eigen jaarplanning.


Dit zijn de wijzigingen voor HR in 2017

Vakkennis

Ondanks dat er volgend jaar verkiezingen zijn, heeft het kabinet nog volop plannen die gevolgen hebben voor het werk van HR-professionals. HR Tools & Extra's geeft hier een bijgewerkt overzicht van de belangrijkste veranderingen in het HR-vakgebied voor 2017.


Voorbeeld Min/Max-contract - model contract

Model

In het min/max-contract spreekt u minimaal te werken uren af met de oproepkracht, die u altijd moet uitbetalen. Nadere uitleg en een model contract vindt u hier.


Model Klokkenluidersregeling (vanaf 50 werkenden)

Model

Op 1 juli 2016 is de Wet huis voor klokkenluiders (Wet HvK) in werking getreden. Bedrijven waar meer dan 50 mensen werken, moeten daarvoor een interne meldregeling hebben.