Personeelsnet.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

HR-Tools & Extra's

Praktische HRM-informatie voor managers en P&O-ers

Formulier beoordeling sollicitaties en CV’s

Formulier

Als u grote aantallen sollicitaties en CV’s moet beoordelen, bestaat het risico dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Ook kan het gebeuren dat u sollicitanten door elkaar haalt of niet op gelijke criteria beoordeelt.

Met dit formulier, dat u naar eigen inzicht kunt aanpassen, geeft u steeds op dezelfde criteria een oordeel over de sollicitatiebrieven/mails en de CV’s. Vanzelfsprekend kunt u de sollicitaties ook door meerdere personen laten beoordelen, die elk hun eigen formulier gebruiken. U kunt dan de eindoordelen met elkaar vergelijken.

Scores en brieven
Op het formulier staan scores aangegeven: ++ (zeer geschikt), + (geschikt), +/- (twijfel), - (ongeschikt). Bij de onderdelen ‘bijzondere vaardigheden’ en ‘eindoordeel’ is eventueel ruimte voor een korte aantekening.

Gehele artikel lezen?

Neem nu een abonnement voor € 198,- per jaar

> Kijk hier wat er allemaal in HR Tools & Extra's zit

Wat vindt u hier nog meer:

HR Tools & Extra's klaar voor 2017

Vakkennis

HR Tools & Extra’s van Personeelsnet is eind 2016 bijgewerkt en aangepast aan de nieuwe regels van 2017. Hier ziet u wat er nieuw is.

Model personeelshandboek 2017

Model

Stel zelf het handboek personeel van uw organisatie samen met dit kant en klare model. De inhoud van het handboek personeel kunt u hier downloaden en aanpassen aan de wensen van uw organisatie.


P&O-jaarkalender 2017

Model

Maak plannen voor de HR-afdeling met deze handige P&O-jaarkalender. De jaarkalender geeft belangrijke wijzigingen in de regelgeving weer, en kan als basis dienen voor uw eigen jaarplanning.


Dit zijn de wijzigingen voor HR in 2017

Vakkennis

Ondanks dat er volgend jaar verkiezingen zijn, heeft het kabinet nog volop plannen die gevolgen hebben voor het werk van HR-professionals. HR Tools & Extra's geeft hier een bijgewerkt overzicht van de belangrijkste veranderingen in het HR-vakgebied voor 2017.


Voorbeeld Min/Max-contract - model contract

Model

In het min/max-contract spreekt u minimaal te werken uren af met de oproepkracht, die u altijd moet uitbetalen. Nadere uitleg en een model contract vindt u hier.


Model Klokkenluidersregeling (vanaf 50 werkenden)

Model

Op 1 juli 2016 is de Wet huis voor klokkenluiders (Wet HvK) in werking getreden. Bedrijven waar meer dan 50 mensen werken, moeten daarvoor een interne meldregeling hebben.