Personeelsnet.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Personeelsnet

Vakkennis voor HR-professionals

Themadossier: HR-vakgebied

Dit kunt u verdienen met de meest kansrijke HR-banen

Het aanbod met HR-vacatures blijft groeien. Maar wat zijn de meest kansrijke banen in de HR en welk salaris staat daar tegenover? Een overzicht met de populairste HR-functies.

HR-arbeidsmarkt: meer vraag naar specialisten en recruiters

Door de groei van de arbeidsmarkt, stijgt ook de vraag naar HR-professionals in Nederland. Werkgevers zijn vooral op zoek naar recruiters op HBO-niveau, die gekwalificeerde medewerkers moeten binnenhalen. Maar, ondanks alle automatisering, zit er ook weer groei in de vraag naar administratief HR-personeel.


Deze specialisaties zijn kansrijk voor de HR-professional

Robotisering kan een bedreiging zijn voor banen die nu door mensen worden uitgevoerd. Maar HR-professionals hoeven niet zo bang te zijn voor het verdwijnen van hun eigen werk, vanwege het sociale karakter van het vak. Er zijn zelfs kansen voor de Recruitment specialist, de Learning & Development Specialist en voor de ‘Werkgelukdeskundige’.


Meer HR-vacatures, maar HRM-professional is kieskeurig

De vraag naar HR-professionals is in het tweede kwartaal van 2016 sterk gestegen, vergeleken met het zelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Maar veel bedrijven zijn zich nog niet bewust van de gewijzigde verhoudingen op de HR-arbeidsmarkt.


HR kan werk-privémaatregelen beter op maat maken

Organisaties lijken vandaag de dag niet goed in staat tegemoet te komen aan de wensen voor de werk-privé balans van werknemers. HR moet daarom maatregelen ontwikkelen voor verschillende groepen werknemers. Want mannen en vrouwen, jongere en oudere medewerkers hebben nu eenmaal verschillende behoeften.


Onmisbare werknemer vertrekt. Wat moet je doen?

Wanneer een ‘onmisbare’ werknemer vertrekt, maakt u zich als werkgever vanzelfsprekend zorgen over alle kennis en ervaring die verdwijnt. Op zijn best, heeft de HR-afdeling een format over het behoud van vakkennis, maar vaker is dat helaas niet het geval. De beste aanpak, verschilt van geval tot geval.


Zo kan HR prestatiemanagement verbeteren

Het beoordelen van werkprestaties vormt de basis van veel HR-processen. Maar de helft van de managers heeft nauwelijks tijd om prestaties van hun medewerkers te beoordelen. Bovendien gebruiken managers het beoordelingssysteem op een verkeerde manier. HR moet managers daarom leren hoe ze prestatiemanagement wèl effectief kunnen inzetten.


Meer HR-vacatures, vooral voor werven en begeleiden

Nog steeds stijgt de vraag naar HR-professionals, vooral naar professionals die mensen kunnen begeleiden bij het vinden van ander werk. In het derde kwartaal van 2015 namen de HR-vacatures met eenderde toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.


Opnieuw hoger salaris voor HR-professionals

De lonen van HR-professionals zijn in 2014 met 2,8% gestegen en dat was beter dan een jaar geleden werd verwacht. Voor dit jaar ligt een loonstijging met 2,9% in het verschiet. HR is een vrouwenvak bij uitstek, maar toch verdienen vrouwen (veel) minder dan mannen.


CHRO worden? Dan moet je deze stappen zetten

Wie droomt over een absolute topbaan in de HR, moet eerst een indrukwekkend CV opbouwen om daar terecht te komen. Werken in een HR-functie blijkt helemaal niet noodzakelijk om Chief Human Resources Officer (CHRO) te worden. Want meer dan de helft van de CHRO’s, is niet naar die positie opgeklommen vanuit de HR-professie.


Vrouwen doen het goed in HR, ook op seniorposities

Het behouden van talenten en hun verdere ontwikkeling is de belangrijkste focus van bedrijven en hun HR-afdelingen. Om vrouwen te behouden, blijken flexibele werkafspraken de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Veel vrouwen werken in Human Resources, ook op seniorposities.


HR-professional heeft minder zorgen en krijgt meer loon

Ten opzichte van vorig jaar, zien HR-professionals de ontwikkelingen van hun eigen positie en de organisatie een stuk rooskleuriger in. Ze maken zich minder zorgen over de economie, reorganisaties en ontslag. Bovendien ziet maar liefst 59 procent van de HR-professionals het eigen salaris stijgen.


Big Data en analytics kunnen HR op de kaart zetten

De HR-professional heeft tegenwoordig een schat aan gegevens beschikbaar om beslissingen te kunnen nemen. Maar het gebruik van Big Data in HR staat nog in de kinderschoenen, terwijl het de bijdrage van HR aan de ondernemingsstrategie daarmee aanzienlijk kan vergroten.


Vraag naar HR-professional stijgt sneller dan de markt

De crisis lijkt nu ook voor HR-professionals echt achter de rug, want al zes kwartalen stijgt de vraag naar P&O’ers sneller dan de Nederlandse markt. De HR-Arbeidsmarkt is vooral gunstig voor professionals op HBO- en WO-niveau.


Vraag naar HRM professionals stijgt met een derde

De arbeidsmarkt voor HR professionals is het afgelopen jaar flink verbeterd. In 2014 steeg de vraag naar HR professionals totaal met 31 procent; vooral HR specialisten en recruiters worden veel gevraagd. De verwachting voor 2015 is dat deze tendens zich voortzet.


5 zomerse projecten voor HR-professionals

De zomermaanden komen er aan en dus stromen de kantoren langzaam leeg. Dan kan het opeens gebeuren, dat je achter je opgeruimde bureau naar een vrijwel lege agenda zit te staren. Dan is het misschien een idee om een nuttig project aan te pakken, dat anders maar blijft liggen.


Vijf schadelijke én vijf goede HR-praktijkvoorbeelden

Hoe eenvoudig is het als HR-professional om je eigen carrière te verknallen en tegelijk de reputatie van het hele vakgebied naar beneden te halen? Door te blijven hangen in het verleden, inflexibel te zijn of gewoon geen oog te hebben voor het personeel. Maar er is ook hoop voor goedwillende HR-professionals.


Zes meetpunten die het bestaansrecht van HR bewijzen

De route naar meer invloed voor HR, loopt via de CFO - de Financieel Directeur. En in de ogen van de CFO, houdt de HR-manager zich te veel bezig met processen en te weinig met meetbare resultaten. Maar als HR op 6 punten gaat meten, kan het zijn bestaansrecht toch bewijzen.


HR kan topvrouwen beter werven op karakter

Uit tal van onderzoeken en publicaties blijkt dat vrouwen in de subtop meer moeite hebben om door te stromen naar de top. Topmannen en -vrouwen hebben een ander karakterprofiel dan de subtop. Daarom moet HR minder met profielen werken en meer werven en selecteren op basis van karakter.


De meest gewilde HR-functies van dit moment

De HR-professional die een loopbaanstap wil maken moet goed nadenken over de HR-taken waar nu carrièrekansen liggen en de competenties die daarbij nu gevraagd worden. Want sommige HR-specialisten worden in deze tijden meer gevraagd dan anderen.