Personeelsnet.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Personeelsnet

Vakkennis voor HR-professionals

Themadossier: Arbeidsvoorwaarden

Eenzijdige wijziging Arbeidsvoorwaarden? Mr. Linda Jacobs legt het uit

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Zoals elk jaar, zijn er ook dit jaar ondernemers die per 1 januari een bedrijf hebben overgenomen of twee bedrijven hebben samengevoegd. In dat geval kunnen deze ondernemers te maken krijgen met verschillende arbeidsvoorwaarden binnen het bedrijf. De werknemers van bedrijf 1 behouden hun eigen arbeidsvoorwaarden en zo ook de werknemers van bedrijf 2. Dat is onhandig.

Inhouding op minimumloon vanaf 1 januari 2017 verboden

Vanaf 1 januari 2017 mogen werkgevers geen kosten meer inhouden op het minimumloon, maar er zijn wel uitzonderingen. De maatregel is bedoeld om schijnconstructies tegen te gaan, vooral met buitenlandse werknemers.


Vijf dagen betaald kraamverlof voor partners vanaf 2019

Wie samen met zijn of haar partner een kind krijgt, krijgt vanaf 2019 recht op vijf dagen betaald verlof. Nu is er nog recht op twee dagen betaald verlof, maar dat wordt dus drie dagen meer dan nu het geval is.


Employee benefits maken het verschil

Sommige voorzieningen zijn geregeld in de CAO en zijn daarmee verplicht voor alle bedrijven in die branche. Daarnaast hebben bedrijven de vrijheid om zelf extra benefits te regelen.


Goed loongebouw loont

In vier stappen het beloningsgebouw opzetten en invoeren voor de juiste beloning van het personeel. In grote lijnen zijn er drie soorten loongebouwen: structureel, flexibel of breed.


Sociale partners redden 3e jaar WW, werknemer betaalt

Vanaf 1 januari 2016 wordt de wettelijke ww-duur geleidelijk aan verkort van 38 naar 24 maanden (in 2019). In het sociaal akkoord, spraken werkgevers en werknemers eerder af dat ze het derde ww-jaar wilden redden en dat is nu gelukt. Werknemers moeten daarvoor wel weer ww-premie gaan afdragen.


Vrouwen willen flexibel werken, mannen goed pensioen

Flexibele werktijden staan bovenaan de top 10 van aantrekkelijkste arbeidsvoorwaarden in Nederland. Vooral vrouwen hechten aan flexibiliteit op het werk. Bij mannen staat een goede pensioenregeling bovenaan de verlanglijst.


Recht op flexibel werken wordt vastgelegd in wet

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Flexibel werken. Werknemers krijgen daardoor meer mogelijkheden voor telewerken en om te werken op gunstige tijden.


Nieuw tijdpad AOW-leeftijd naar 67 in 2021

De kabinetsplannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen waren al bekend, maar nu is ook het parlement hiermee akkoord. Daardoor gaat de AOW vanaf 2016 versneld omhoog naar 67 jaar in 2021. Wel komt er een ruimere overbruggingsregeling.


‘Prestatiebeloning kan organisaties vergiftigen’

Meer geld als je harder werkt. Dat lijkt logisch en rechtvaardig, stelt professor Paula van Veen-Dirks, maar prestatiebeloning heeft zoveel nadelen dat het ‘organisaties kan vergiftigen’.


AFM: Samenwerking pensioenfonds en werkgever moet beter

Informatie over het pensioen is niet altijd juist en komt soms te laat, constateert toezichthouder AFM. Pensioenuitvoerders moeten daarom veel beter samenwerken met werkgevers.


Maar kwart werkgevers bindt personeel effectief

Nog maar weinig bedrijven hebben gerichte maatregelen genomen om een mogelijk toekomstig tekort aan personeel tegen te gaan. De urgentie van het behoud personeel is nog niet overal doorgedrongen.


Tips om personeel te boeien en te binden

Niet alle werknemers willen dezelfde arbeidsvoorwaarden. Wie daar flexibel mee om kan gaan, is in staat de werknemer maatwerk te bieden. Dat hoeft helemaal niet duurder te zijn dan het standaardpakket.


Niet alle werkende jongeren willen hetzelfde

De werkende jongere wil leuk werk, een goed salaris en de kans om zich te ontwikkelen. Wie jonge werknemers zoekt, moet de juiste werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden bieden.


Nederlander kan arbeidsvoorwaarden niet goed kiezen

Na tien jaar ervaring met de keuze-CAO, blijkt dat veel werknemers niet mee doen. Vooral werknemers met een lage opleiding, een laag inkomen en een deeltijdbaan weten niet goed raad met met alle keuzemogelijkheden.