Personeelsnet.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Personeelsnet

Vakkennis voor HR-professionals

Themadossier: Arbeidsomstandigheden

Grijs verzuim: prikkels helpen niet, gezamelijke verantwoordelijkheid wél

Medewerkers die zich onverwachts ziek melden, zorgen voor problemen in de productie en planning van het werk. Werkgevers moeten de werknemer doorbetalen en voor vervanging zorgen. Dat kost veel geld, maar zorgt ook voor extra werkdruk bij collega’s die wel op het werk verschijnen. Met de juiste aanpak, kan HR onnodig verzuim tegengaan.

Dit moet u vanaf 1 juli regelen in het Basiscontract Arbozorg

Vanaf 1 juli 2017 moeten werkgevers verplicht een (basis-)contract sluiten met arbodienstverleners. Dat is een gevolg van wijzigingen in de Arbowet. Het ministerie van SZW maakt nu de minimale inhoud van het contract breder bekend.


Vier basisregels voor verwijzen door bedrijfsarts

Van de huisarts zijn we het wel gewend, maar het komt ook voor dat de bedrijfsarts een verwijsbriefje schrijft voor een specialist. Daarvoor hanteert de bedrijfsarts de volgende vier basisregels.


Dit zijn de wijzigen in de Arbowet vanaf 1 juli 2017

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de Arbeidsomstandighedenwet, zal deze vanaf vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Een samenvatting van de wijzigingen, vindt u hier.


Preventie ziekteverzuim levert meer op dan geld

Een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn bruto-loonkosten. Het is dan ook noodzakelijk om een ziekteverzuimbeleid te voeren dat past bij de verzuimproblematiek in de organisatie.


Iedereen een veilige en gezonde werkplek

De Arbowetgeving kent verplichtingen, maar ook mogelijkheden om arbozaken zelf op te pakken. Afspraken worden vastgelegd in een arbocatalogus, met normen en voorschriften over veilig en gezond werken.


Stress verminderen? Deze 10 tips helpen u op weg!

Stress kan een behoorlijke aanslag op uw lichaam en uw leven zijn. Eén van de belangrijkste vormen waarin stress kan voorkomen is werkstress. Werkstress kan op den duur tot een burn-out leiden, met alle nadelige gevolgen van dien, voor zowel werknemer als werkgever. Leven zonder stress lijkt een utopie, maar deze 10 tips geven u een zetje in de goede richting!


Winst te halen uit betere gezondheid van werknemers

Hoe gezonder de werknemers, hoe beter ze kunnen presteren op het werk. Werkgevers weten dat wel dat dit zo is, maar slechts 13% meet de effecten van maatregelen die zij treffen om de gezondheid van werknemers te bevorderen. In Nederland valt daarbij veel winst te behalen.


Zieke werknemer hemd van het lijf vragen, mag toch niet

Mag je een werknemer zomaar alles vragen over ziekte en gezondheid? Sommige verzuimverzekeraars vinden van wel. Maar de Autoriteit Persoonsgegevens denkt daar heel anders over. Uit een overzicht van de wettelijke regels, blijkt dat de werkgever wel degelijk moet oppassen met vragen over de gezondheid van medewerkers.


Duur gezondheidsprogramma voor werknemers niet effectief

Nu de pensioenleeftijd stijgt, blijven oudere werknemers langer aan het werk. Werkgevers zoeken mogelijkheden om het personeel duurzaam inzetbaar te houden. Gezondheidsprogramma’s staan in de aandacht, maar zijn niet altijd effectief, blijkt na gedegen onderzoek. Want werknemers voelen zich daardoor wel beter, maar melden zich vaker ziek.


Voorbeeld Arbobeleidsplan

Het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid, is een verplichting voor iedere werkgever. Doel is om medewerkers veilig en gezond te laten werken. Hier vindt u een voorbeeld Arbobeleidsplan met instrumenten die u kunt gebruiken bij het opstellen van uw arbobeleid.


Verzekeraar niet beter dan UWV met preventie en re-integratie

Bedrijven die zelf het risicio dragen voor de arbeidsongeschiktheid en zich daarvoor privaat verzekeren, zijn niet beter af dan de publieke verzekering via UWV. Want verzekeraars blijken niet effectiever met de preventie van verzuim of de re-integratie van medewerkers.


Tips om RI&E en arbocatalogus op elkaar aan te sluiten

Organisaties zijn verplicht een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) te maken, maar hebben vaak ook te maken met een arbocatalogus. Met deze tips zorgt u dat deze arbo-instrumenten goed op elkaar aansluiten en ze daadwerkelijk gebruikt worden.


Gratis gids voor preventiemedewerkers

Iedere organisatie is verplicht een preventiemedewerker aan te wijzen. De preventiemedewerker heeft wettelijke taken, maar daar heerst nogal eens verwarring over. Een gratis online gids, helpt organisaties en preventiemedewerkers op weg.


Gratis tool toont gezondheidsrisico’s op kantoor

Niet alleen in een productieomgeving, maar ook op kantoor staan werknemers bloot aan gezondheidsrisico’s. Met de interactieve Algemene Kantoren RI&E kunnen bedrijven nu gratis en snel deze veiligheids- en gezondheidsrisico's kunnen inventariseren. Ook kunnen ze daarna een plan van aanpak kunnen maken voor het beperken van deze risico's.


Door overgewicht meer ongevallen op het werk

Met de zomer in aantocht, proberen velen van ons nog een paar kilootjes af te vallen. Maar ook op het werk kan het extra gewicht ons functioneren in de weg zitten. Medewerkers die te zwaar zijn, lopen meer kans op ongevallen. Niet alleen in de industrie, maar ook op kantoor.


Kleine bedrijven vinden arbo veel te moeilijk

Het is voor bedrijven niet altijd eenvoudig om alle arbowetgeving te doorgronden. Vooral kleine bedrijven lukt het niet om aan alle systeemverplichtingen in de wet te voldoen. Veel van deze bedrijven hebben geen Plan van aanpak, geen Preventiemedewerker en geen RI&E, terwijl die wel verplicht zijn.


Deze maatregelen nemen HR-managers tegen burn-out

Ruim een derde (34%) van de Nederlandse HR-managers geeft aan dat een burn-out regelmatig voorkomt binnen zijn of haar organisatie. Zij nemen diverse acties om burn-outs te voorkomen. Allereerst zoeken zij naar organisatorische oplossingen, terwijl de HR-managers de inzet van extra personeel als laatst overwegen.


‘Maak HR-beleid voor werkende vrouw in de overgang’

Bedrijven moeten méér aandacht besteden aan de problematiek van werkende vrouwen in de overgang. Ruim een derde van het ziekteverzuim onder vrouwen vanaf 45 jaar is aan de overgang gerelateerd. Ook gaan zij andere eisen stellen aan hun werk, werkomgeving, werktijden en autonomie. Desondanks is de overgang géén speerpunt in het HR-beleid van bedrijven.


Gratis e-gids voor werkgevers om werkstress aan te pakken

Buitensporige taakeisen, te weinig ondersteuning, slechte werksfeer of geen controle hebben over het werk. Zomaar wat factoren die werkstress kunnen veroorzaken. Werkgevers hebben er belang bij om stress aan te pakken want het leidt tot slechtere prestaties, een gebrekkige arbeidsmoraal en verloren werkdagen.