Personeelsnet.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Personeelsnet

Vakkennis voor HR-professionals

Over de site

Personeelsnet is één van de meest invloedrijke HR-portals voor HR-managers en HR-professionals van Nederland. Tienduizenden maandelijke gebruikers vinden hier betrouwbare informatie over het HR-vakgebied. Duizenden HR-professionals van multinationals, mkb-bedrijven, adviesbureaus, overheidsinstellingen, hogescholen en universiteiten onderkennen de kwaliteit en hebben een betaald abonnement genomen op HR Tools & Extra's.

Personeelsnet, Personeelslog en HR Tools & Extra's zijn diensten van Personeelsnet Media BV . Dit is een onafhankelijke aanbieder van internetinformatie voor HR-professionals. Het copyright van alle informatie in Personeelsnet, Personeelslog en HR Tools & Extra's berust bij Personeelsnet Media BV te Rotterdam. Bezoekers van de sites kunnen feedback geven en opmerkingen plaatsen via de reactiemogelijkheden van de sites. De redactie kan bijdragen verwijderen en weigeren. Reacties en suggesties kunt u altijd kwijt via de contactpagina.

Adverteren

Personeelsnet biedt verschillende advertentiemogelijkheden. U kunt banners en advertorials plaatsen op Personeelsnet of onderdelen sponsoren. Zie hiervoor de rubriek adverteren. De directie behoudt zich het recht voor om advertenties te weigeren.

Copyright © Personeelsnet Media BV

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze sites mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Personeelsnet Media BV, Postbus 52071 , 3007 LB ROTTERDAM. Telefoon: 010 8423663.

Disclaimer en leveringsvoorwaarden

Personeelsnet Media BV neemt bij de samenstelling van de sites Personeelsnet, Personeelslog en het onderdeel HR Tools & Extra’s de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Niettemin kan Personeelsnet Media BV niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheden en voor enige gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit de vertrekte informatie.
Personeelsnet Media BV is niet aansprakelijk voor het gebruik van informatie die door derden op onze sites wordt gepubliceerd en de eventuele gevolgen daarvan.


Bij levering van diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Personeelsnet Media BV van toepassing. Deze zijn gedeponeerd onder depotnummer 4998 bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.

Privacy

Personeelsnet Media BV registreert bezoekersgegevens voor eigen gebruik. Gegevens die gebruikers invoeren in de verschillende testen en tools, kan door ons worden opgeslagen met het oog op kwaliteitsverbetering, maar kunnen niet herleid worden naar individuele gebruikers.
Personeelsnet Media BV kan algemene gegevens gebruiken voor eigen marketingdoeleinden. Gegevens van klanten en gebruikers worden niet aan derden ter beschikking gesteld.