Personeelsnet

Somberheid maakt plaats voor meer vertrouwen in economie

Goed gaat het nog niet in Nederland met 571 duizend werklozen, maar langzamerhand lijkt er toch meer vertrouwen te komen in de economie bij ondernemers en consumenten. Dat wordt bevestigd door verschillende onderzoeken.

In Nederland doen exporteurs weer goede zaken, maar de economische groei wordt belemmerd omdat consumenten bezuinigen op hun uitgaven. Dat is zeker het geval wanneer werknemers werkloos worden en die werkloosheid is in december 2012 volgens het CBS opgelopen naar 7,2 procent (571.000 personen). Uit cijfers van UWV blijkt verder dat het aantal WW-uitkeringen in december uitkwam op 340.000, dat zijn er 18.000 meer dan in november.

Consument heeft meer vertrouwen
Al blijft de stemming gedrukt, het vertrouwen van consumenten in de economie zet deze maand een stapje in de goede richting. Zo laat het sentiment onder consumenten over de eigen portemonnee een lichte verbetering zien. Wel baart de arbeidsmarkt consumenten meer en meer zorgen, blijkt uit de ING Vraag van Vandaag onder gemiddeld 61.600 respondenten per dag. Hoewel het vertrouwen per saldo nog altijd erg laag is, is wel een verbetering opgetreden van 6%. (van -72 in december naar -65 nu).

Als verreweg het grootste economische probleem zien consumenten momenteel de werkloosheid (63%). Daarna noemt een derde de inflatie vanwege stijgende prijzen (33%). Normaal gesproken neemt in een matige economie de inflatie af en de werkloosheid toe. Maar door de recente verhoging van de btw (van 19% naar 21%), de verhoging van de assurantiebelasting en de hogere alcohol- en tabaksaccijns gaan deze recessie de prijzen juist omhoog en dat heeft een opwaarts effect op de inflatie.

Consument wil weer wat kopen
Ook het CBS merkt dat consumenten in januari minder somber waren dan in december. Het consumentenvertrouwen blijft nog negatief (met -35 punten), maar steeg wel met 4 punten. Consumenten waren vooral minder pessimistisch over het economisch klimaat en ook hun koopbereidheid nam wat toe.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

De stemming van consumenten over hun eigen financiële situatie verbeterde ook in januari. De indicator voor koopbereidheid ging 3 punten omhoog en kwam uit op -20. Daarmee is de koopbereidheid nog wel laag en ook het oordeel over het doen van grote aankopen veranderde echter niet.

Ondernemers ook optimistisch
Zes van de tien ondernemers (60 procent) denken dat de economische crisis voortduurt tot zeker na 2015. Toch zijn ondernemers optimistisch over hun eigen omzetkansen. Bijna de helft (46 procent) verwacht de komende jaren een lichte groei van de omzet, een op de vijf (19 procent) verwacht zelfs een sterke groei.

Dat komt naar voren uit onderzoek dat Telfort Zakelijk deed in samenwerking met BusinessCompleet. Voor het onderzoek werden in totaal 1092 ondernemers ondervraagd. Zij noemden tal van oorzaken voor het aanhouden van de economische crisis. Hierbij kwamen de nasleep van de miljardenbezuinigingen door de overheid (14 procent), het geringe vertrouwen van consumenten in de economie (10 procent) en de dalende huizenprijzen (7 procent) het meest naar voren als oorzaken van de aanhoudende crisis.

Investeren in personeel en innovatie
Het vertrouwen in het eigen bedrijf is toch sterk en de drive om te groeien is onverminderd groot. Maar liefst 96 procent geeft in het Telfort/BusinessCompleet-onderzoek aan niet bang te zijn voor groei, veel ondernemers (43 procent) geven ook aan dat de crisis juist nieuwe kansen biedt aan zijn/haar bedrijf. Bijvoorbeeld door kostenefficiënter en duurzamer te produceren of door fors te investeren in opleiding personeel en innovatie.

Het MKB als banenmotor hapert wel. Bijna de helft van de ondernemers (46 procent) geeft aan voorlopig geen mensen meer aan te nemen, 31 procent weet dat nog niet. Wel zijn kennelijk de ergste ontslaggolven achter de rug: slechts 4 procent geeft aan dat er nog medewerkers uit zouden moeten.

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?