Personeelsnet

Werkende Oekraïense vluchtelingen, beperking derdelanders voorlopig uitgesteld

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen na melding bij UWV bij u aan het werk. Deze regeling geldt ook voor 'derdelanders': dit zijn vluchtelingen (zoals studenten van buiten de EU) die bij het uitbreken van de oorlog in Oekraine waren, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben. Het demissionaire kabinet vindt dat de juridische basis voor werkende derdelanders nu niet meer bestaat, maar wacht een definitief oordeel hierover af van de Raad van State. Tot die tijd mogen derdelanders blijven werken in Nederland.

Werkgevers moeten melding doen bij UWV wanneer zij een vluchteling (en/of derdelander) uit Oekraïne in dienst nemen. Die mag kort daarna aan de slag, zonder tewerkstellingsvergunning. Inmiddels zijn tienduizenden Oekraïense werknemers in Nederland aan het werk; zij zijn bijzonder welkom op de huidige krappe arbeidsmarkt.

Derdelanders mogen ook werken in Nederland
In Nederland verblijven nu ruim 4500 derdelanders. Zij zijn gevlucht uit Oekraïne, maar komen uit andere landen. De meesten studeerden of werkten in Oekraïne toen de oorlog uitbrak en zij moesten vluchten. Zij krijgen in Nederland onder andere opvang en leefgeld op basis van dezelfde Europese richtlijn die geldt voor alle vluchtelingen uit Oekraïne.

De derdelanders hebben een tijdelijke verblijfsvergunning, maar volgens het kabinet is de bescherming voor hen nu afgelopen. Zij zouden daarom ook niet meer mogen werken. Het kabinet wacht op een definitief oordeel van de Raad van State of dit een rechtmatigheid besluit is. Derdelanders houden daarom voorlopig recht op de beschikbare voorzieningen. Bovendien mogen ze blijven werken zonder tewerkstellingsvergunning. Hun O-document of sticker in hun paspoort blijft daarom langer geldig tot de Raad van State uitspraak doet. Dat zal waarschijnlijk pas ergens in november zijn.

Regels werkende vluchtelingen uit Oekraïne in het kort

Voor werknemers uit Oekraïne (inclusief derdelanders) hoeft u geen werkvergunning aan te vragen als het volgende geldt:

Deze vrijstelling geldt sinds 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 maart 2022. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming geldt voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben hierdoor het recht om te werken in Nederland.

Regels sinds 1 november 2022
Sinds 1 november 2022 gelden extra regels voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij moeten nog steeds een geldig paspoort hebben, maar nu ook  in bezit zijn van een sticker of O-document die de vluchteling moet ophalen bij de Immigratie- en Naturalisatiedient (IND). Daaruit blijkt dat zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen en hoeft de werkgever dan geen werkvergunning aan te vragen.

Verder moet de Oekraïense werknemer ingeschreven zijn bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente van het (tijdelijke) verblijf.

Werknemer uit Oekraïne wel melden bij UWV
Als u een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u dat melden bij UWV.  De Arbeidsinspectie gebruikt de gegevens uit de melding om te controleren of u zich aan de arbeidswetten houdt.

Werknemers uit Oekraïne hebben gelijke rechten
Werknemers uit Oekraïne hebben dezelfde rechten en plichten als Nederlandse werknemers. Zo moet u tenminste het minimumloon betalen en zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Als u onder een cao valt of een personeelshandboek heeft, dan geldt de inhoud ook voor werknemers uit Oekraïne.

Meer informatie vindt u op de site van UWV


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?