Personeelsnet

Ruim 46.000 banen voor Oekraïense vluchtelingen, nieuwe regels per november 2022

Bij het UWV hebben werkgevers ruim 46.000 keer melding gedaan dat zij een vluchteling uit Oekraïne in dienst hebben genomen. Door vrijstellingen, mogen deze vluchtelingen al twee dagen na de melding aan het werk. Per 1 november 2022 zijn de regels wel aangepast. Zo moeten werkende vluchtelingen uit Oekraïne nu een sticker in hun paspoort hebben, waarmee ze kunnen aantonen dat ze mogen werken in ons land.

Sinds 1 april moeten werkgevers een melding doen bij UWV wanneer zij een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen. In totaal hebben werkgevers nu ruim 46.000 keer zo’n melding gedaan. Het aantal werkenden kan lager zijn, omdat vluchtelingen soms twee banen hebben bij twee verschillende werkgevers. Ook kan het voorkomen dat de vluchteling inmiddels is gestopt met werken, of een andere baan heeft gevonden en er geen melding is gedaan van de wijziging.

Vaak via uitzendbureau
De meeste vluchtelingen uit Oekraïne vinden werk via uitzendbureaus (53%). Ze werken vooral in de horeca, zakelijke dienstverlening en in de transport en logistiek. De vluchtelingen vervullen vooral functies als productiemedewerker, schoonmaker en magazijnmedewerker.

Regels werkende vluchtelingen uit Oekraïne per 1 november 2022

Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen als het volgende geldt:

Deze vrijstelling geldt sinds 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 maart 2022. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming geldt voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben hierdoor het recht om te werken in Nederland.

Nieuwe regels 1 november 2022
Per 1 november 2022 gelden nieuwe regels voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij moeten nog steeds een geldig paspoort hebben, maar nu ook  in bezit zijn van een sticker of O-document die de vluchteling moet ophalen bij de Immigratie- en Naturalisatiedient (IND). Daaruit blijkt dat zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen en hoeft de werkgever dan geen werkvergunning aan te vragen.
In september werd de uitgifte van stickers door een tekort aan grondstoffen tijdelijk gepauzeerd, maar sinds begin oktober 2022 reikt de IND weer stickers uit.

Verder moet de Oekraïense werknemer ingeschreven zijn bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente van het (tijdelijke) verblijf.

Werknemer uit Oekraïne wel melden bij UWV
Als u een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u dat melden bij UWV.  De Arbeidsinspectie gebruikt de gegevens uit de melding om te controleren of u zich aan de arbeidswetten houdt.

Werknemers uit Oekraïne hebben gelijke rechten
Werknemers uit Oekraïne hebben dezelfde rechten en plichten als Nederlandse werknemers. Zo moet u tenminste het minimumloon betalen en zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Als u onder een cao valt of een personeelshandboek heeft, dan geldt de inhoud ook voor werknemers uit Oekraïne.

Meer informatie vindt u op de site van UWV


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?