Personeelsnet

Pas recht op twee jaar WW na 38 jaar werken

Het wordt vanaf 2014 lastig voor jongeren en starters om WW-rechten op te bouwen. Vakbond CNV vindt dat jongeren daardoor ‘zwaar getroffen worden’. Maar ook voor ouderen wordt de WW korter en lager.

CNV vicevoorzitter Maurice Limmen rekent voor dat jonge mensen die in 2014 starten met werken, minimaal 38 jaar moeten werken om recht te krijgen op twee jaar WW. Maar ook oudere werknemers worden geraakt. Ook zij ontvangen straks maximaal 24 maanden WW, waarvan ook nog eens één jaar op bijstandsniveau, ongeacht hun arbeidsjaren.

Opbouw WW gaat langzaam
In 2014 gaan de nieuwe WW-regels in. Wanneer iemand dan 25 jaar is en begint met werken, ‘heeft hij op z'n vroegst op z'n 63ste voldoende arbeidsverleden opgebouwd om recht te hebben op de maximale WW-duur van twee jaar’, aldus Limmen.

‘Voor mensen die dan beginnen met werken – als starter op de arbeidsmarkt of na een periode van werkloosheid - geldt dat zij de eerste tien jaar per gewerkt jaar één maand WW-recht opbouwen en na tien werkzame jaren, komt daar een halve maand WW-recht per gewerkt jaar bij’.

Oude regeling en overgangsregeling
Mensen die voor 1 juli 2014 werkloos worden, vallen onder de oude regeling en kunnen nog wel maximaal 38 maanden een loongerelateerde WW-uitkering ontvangen.

Werknemers die na 1 juli 2014 werkloos worden en al wel WW-rechten hebben opgebouwd volgens het oude systeem, vallen in een overgangsregeling. Zij mogen het opgebouwde aantal WW-maanden behouden. Maar ook dan geldt dat zij maximaal 24 maanden recht hebben op een WW-uitkering (waarvan één jaar loongerelateerd en één jaar WW-uitkering op bijstandsniveau). Limmen vindt de overgangsregeling daarmee ‘een wassen neus, zeker voor mensen die meer dan twaalf jaar arbeidsverleden hebben.’

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?