Personeelsnet

Nieuwe flexregels definitief uitgesteld tot 1 juli 2015

De Wet Werk en Zekerheid is op 18 februari door de Tweede Kamer aangenomen, waardoor het ontslagstelsel wordt hervormd en tijdelijke werknemers eerder in aanmerking komen voor een vast contract. De Kamer heeft wel enkele wijzigingen aangebracht in de wet: zo gaan de nieuwe flexregels niet al deze zomer in, maar pas op 1 juli 2015. Ook mogen kleine bedrijven tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen.


De wet is met brede steun aangenomen door VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks, CU, Bontes en de SGP en gaat nu naar de Eerste Kamer, die vermoedelijk akkoord zal gaan met de nieuwe wet.

Uitwerking van sociaal akkoord
De Wet Werk en Zekerheid is een uitwerking van de afspraken die werkgevers en vakbonden met het kabinet maakten in het sociaal akkoord. Daarin is afgesproken dat werknemers met flexibele contracten meer zekerheid krijgen en eerder kunnen doorstromen naar een vast contract. Ook zijn daarin wijzigingen in het ontslagrecht afgesproken, net als de transitievergoeding voor alle werknemers die ontslagen worden.

De amendementen van het parlement over de flexregels en de transitievergoeding voor kleine bedrijven maken dus inbreuk op het sociaal akkoord. Werkgevers en vakbonden hebben het parlement al gewaarschuwd niet steeds te tornen aan de afspraken in het sociaal akkoord.

Nieuwe flexregels uitgesteld tot 1 juli 2015
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft besloten de wijziging van de zogenoemde ketenbepaling met een jaar uit te stellen, tot 1 juli 2015. In de Wet Werk en Zekerheid krijgen werknemers niet pas na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak op een vast contract. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat werknemers niet te lang en tegen hun zin op een trits van contracten voor dezelfde werkgever werken.

Oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsvormen wordt ook aangepakt: er komt een betere ontslagbescherming voor werknemers die via payrolling werken en het langdurig gebruik van nul-urencontracten wordt beperkt en in de zorg helemaal verboden.
 
Ontslagroute dwingend voorgeschreven
De nieuwe flexregels gaan nu tegelijk in met de wijziging van het ontslagrecht, ook op 1 juli 2015. Elk ontslag moet straks nog steeds worden getoetst door het UWV of de rechter.

Nieuw is echter, dat wet straks de ontslagroute dwingend voorschrijft:

  • ontslag om bedrijfseconomische reden en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid  loopt via het UWV;
  • ontslag om persoonlijke redenen gaat via de kantonrechter.

De verwachting is dat procedures hiermee eenvoudiger worden en dus minder tijd zullen kosten.

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding
Nu krijgt de ene werknemer bij de kantonrechter een gouden handdruk, terwijl de andere werknemer, via het UWV, zonder vergoeding op straat komt te staan. Dat verschil komt te vervallen. Want alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht op  een transitievergoeding die gebruikt kan worden voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep.

De vergoeding wordt maximaal € 75.000, of maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar.

Overgangsregeling transitievergoeding kleine bedrijven
Voor kleine bedrijven komt er een overgangstermijn: zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie.

WW van 38 naar 24 maanden
Stapsgewijs zal de maximale WW-duur vanaf 1 januari 2016 tot 2019 worden teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkeringen aan te vullen tot 38 maanden.

Mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, moeten daarna al het beschikbare werk aanvaarden. Als mensen dan minder loon krijgen dan de WW-uitkering, wordt dat bedrag aangevuld vanuit de WW, zodat werken vanuit de WW altijd loont.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?