Personeelsnet

Intrapeneur helpt organisatie bij vernieuwing

Sommige werknemers jagen nieuwe activiteiten binnen het bedrijf aan. Deze `intrapreneurs` stimuleren zo de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten of helpen processen te verbeteren.

Het Nederlandse onderzoeksbureau EIM heeft in samenwerking met de University of Western Australia, de gedragskenmerken van deze intrapreneurs in kaart gebracht. Tot nu toe was nog maar weinig empirisch onderzoek gedaan naar de gedragskenmerken van intrapreneurs.

Voor het meten van ondernemend gedrag bij werknemers is in het onderzoek een meetschaal ontwikkeld en gevalideerd met datamateriaal uit een enquête onder 179 werknemers en hun collega’s.

Gedragskenmerken intrapeneurs
Het ondernemende gedrag van intrapreneurs is opgebouwd uit drie elementen:

1. Proactief gedrag: de geneigdheid om overal marktkansen te zien en om eigen plannen en opvattingen te promoten.

2. Innovatief gedrag: het voortdurend ontwikkelen en inbrengen van creatieve ideeën.

3. Risico nemen: de neiging om eerst te doen en achteraf toestemming te vragen.

Wie wordt intrapreneur?
Niet alle medewerkers hebben dezelfde kans om uit te groeien tot een intrapreneur. Uit het onderzoek komt naar voren dat medewerkers met een gemiddelde leeftijd, rond de 40 jaar, de grootste kans hebben om intrapreneur te zijn. In die leeftijdsgroep is er een optimale combinatie van ervaring en ambitie.

Ook is een hogere opleiding bevorderlijk voor de kans om intrapreneur te zijn. Er is daarbij echter geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen.

Ten slotte bieden functies in het management of verkoop meer perspectief voor het bedenken en zelf opzetten van nieuwe bedrijfsactiviteiten. Deze functies bieden ruimte voor autonomie en brengen veel externe contacten met zich mee.

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?