Personeelsnet

HR omarmt social media voor werving en kennisdeling

Social media zijn ideaal om kennis te delen in de organisatie. Bovendien maken sociale netwerksites de werving van personeel sneller en goedkoper. Meer dan de helft van de HR-professionals integreert het gebruik van social media daarom ook in het HR-beleid.

HR-professionals vervullen vacatures sneller wanneer ze sociale media inzetten. Bovendien zijn ze dan ook nog eens goedkoper uit. Bovendien zorgt een actief sociale media beleid over het algemeen voor positieve aandacht, wat goed is voor het imago van een organisatie. Deze conclusies trekt HR- en salarisdienstverlener ADP in het whitepaper ‘Social Media voor HR-Professionals in Nederland’.

Om positieve aandacht te krijgen via sociale media, moet een organisatie niet alleen zenden maar daadwerkelijk de interactie aangaan. De inhoud en het onderwerp van de dialoog zijn daarbij cruciaal. Want werkgevers die weten voor wie en waarom zij interessant zijn, bereiken meer en sneller succes. Voorwaarde is wel dat organisaties relevante informatie bieden aan geïnteresseerden en ook daadwerkelijk reageren op vragen of opmerkingen. Sleutelfactoren daarin zijn aandacht, voldoende capaciteit en toewijding.

Social media belangrijkste wervingskanaal
Ruim de helft van de HR-professionals (56%) vindt sociale media de komende twee jaar het belangrijkste kanaal om nieuw personeel te werven. Bij werkgevers is dit aandeel nog hoger: bijna twee derde van de Nederlandse werkgevers (63%) geeft aan dat sociale media als recruitmentkanaal prioriteit heeft in 2013.

Werkzoekenden merken de voorkeur voor werving via social media ook. Want bijna een derde van de werkzoekenden die sociale media gebruikt, is wel eens benaderd door een werkgever. Een meerderheid hiervan (53%) heeft de baan ook gekregen. Dit blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Intelligence Group, die zijn medewerking heeft verleend aan het whitepaper van ADP.

HR-professionals integreren social media in beleid
ADP stelt in zijn whitepaper dat de meerderheid van de HR-professionals (53%) sociale media integreren in hun HR-beleid. Bijna de helft van de HR-professionals (47%) maakt hier nog geen gebruik van en een op de vijf (20%) is ook niet van plan om dit op korte termijn te doen. Mogelijke oorzaken zijn koudwatervrees, privacygevoeligheid en gebrek aan relevante onderwerpen die zich lenen voor sociale media.

HR-professionals verwachten dat sociale media de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan het delen van kennis en vergroten van de betrokkenheid van werknemers. Eigen werknemers weten als geen ander hoe het is om bij een organisatie te werken. Daarom kunnen zij helpen om nieuwe collega’s te werven. Er zijn bedrijven die dit al doen en vacatures slim en gericht verspreiden via het netwerk van de eigen werknemers. Door hieraan een beloning te koppelen, zorg je voor betrokken medewerkers en worden recruitmentdoelen behaald.

Online kennis delen naar hoger niveau
Ook het delen van kennis is met behulp van sociale media naar een hoger niveau te tillen. Dit kan door een eigen sociale media platform op te richten en werknemers te betrekken bij onderwerpen die spelen in de organisatie. Zo heeft ADP Nederland zelf een ideeënbus op het eigen intranet met blogs over projecten waar collega’s feedback op kunnen geven.

Als collega’s de blog leuk vinden, kunnen ze dit zichtbaar maken door de blog te ‘liken’ of een opmerking te plaatsen. Medewerkers met de meeste likes ontvangen een beloning en een eervolle vermelding tijdens de kwartaalmeetings. Bovendien heeft ADP al goede ideeën doorgevoerd, waarvoor werknemers eerder geen platform hadden.

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?